MALATYA EĞİTİM VAKFI BURSU 

 

Bir öğretim yılı için 8 ay burs ücreti ödenmektedir. Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir. Burslar, Ekim-Mayıs ayları arası (8 ay) ödenmektedir.

 

 

Burs Şartları 

 

MEV Bursu, başta Malatya olmak üzere tüm ülke genelinde Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Malatya Eğitim Vakfı tarafından belirlenen en az taban puanı alarak üniversitelere yerleştirilmiş, malvarlığı ve ile gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olan ve kazanç getiren bir işte çalışmayan başarılı öğrencilere verilir. 

 

İlk ve orta öğretim öğrencilerine, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik vb.) öğrencilerine ve yurt dışında eğitim gören öğrencilere, açık öğretim öğrencilerine, öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alan öğrencilere ve başka bir kamu veya özel kurumdan burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumunda alınan öğrenim kredisi alınması mümkündür) burs verilmemektedir.

 

Web sitemizde farklı bir tarih ilan edilmediği durumda burs için son başvuru tarihi 30 Eylül’dür.  Burs sonuçları, en geç Kasım ayı içerisinde web sayfamızdan duyurulmaktadır.

 

Burslarımız kural olarak bir eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.

 

Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin burslarının, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak aşağıda yer alan Bursların Devamı Koşulları’nda belirtilen şartları sağlamaları kaydı ile kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam etmesine özen gösterilir.

 

Hazırlık sınıfı içeren üniversitelerdeki lisans öğrencilerine, hazırlık sınıfı için azami bir ders yılı için burs ödenir. 

 

Malatya Eğitim Vakfı bursları karşılıksızdır, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez.

 

Ancak öğrenimini tamamlayan her MEV bursiyeri mezun olduktan sonra, imkânı olduğu taktirde ve imkanları dahilinde en az bir Türk gencine MEV aracılığı ile burs vermeyi, MEV’e maddi veya manevi katkıda bulunmayı, MEV tarafından yürütülen projelerde sosyal sorumluluk kapsamında gönüllü olarak yer almayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

 

 

Başvuruya Eklenecek Belgeler 

 

1. Başvuru Formu, ( NOT: LİNK BU METNİN EN ALT KISMINDA YER ALMAKTADIR ) 

 

2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi örneği, (e-devlet ve ÖSYM‘den alınabilir).

 

3. Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir).

 

4. Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devletten alınabilir).

 

5. Ara sınıfta okuyan öğrenciler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı orijinal ve ıslak imzalı not dökümü belgesi (transkript).

 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

7. Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (e-devletten alınabilir).

 

8. Adli Sicil ve Arşiv Kaydı belgesi (e-devletten alınabilir).

 

9. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve/veya Eğitim döneminde kalacağı yeri gösteren Adres Belgesi (e-devletten alınabilir).

 

10. İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.).

 

11. Vakıfbank nezdinde kendi adına açılmış banka hesap bilgileri, 

 

12. Ailenin gelir durumunu gösteren belge (çalışan yok ise, Muhtardan alınacak belge),

  1. a. Maaşlı çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir).
  2. b. Serbest çalışan anne-baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir).
  3. c. Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir) (Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir).
  4. d. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir)
  5. e. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir).
  6. f. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (e-devletten alınmalıdır.) (Not: anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (e-devletten alınmalıdır).
  7. g. Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-devletten alınmalıdır).
  8. h. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.

 

Başvuruda bulunan öğrenciler, başvuruya eklenecek belgeleri eksiksiz tamamlamak zorundadırlar.

Yapılan müracaat esnasında eksik evrak gönderilmemesi, evrakların kargo veya posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde burs başvuru geçersiz kabul edilir ve burs başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

 

Türkiye genelinde öğrenim gören/görecek olan öğrenciler; Burs başvurularını İstanbul’da bulunan Vakıf Merkezi’ne yapacaklardır.

Adres: Evliya Çelebi Mah., Refik Saydam Cad., Haliç Apt., No:23/2, Şişhane, Beyoğlu – İstanbul. Tel: 0212 251 37 38.

 

Ankara’da eğitim gören/görecek olan öğrenciler; Burs başvurularını MEV Ankara Şubesi’ne yapacaklardır.

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Özveren Sok. No:5/5, Demirtepe – Ankara. Tel: 0312 231 29 44

 

Malatya’da Eğitim gören/görecek öğrenciler; Malatya Şubesi’ne yapacaklardır.

Adres: Nuriye Mah., Emirler Sok., Hacıazmibey Apt., D:5, Dörtyol – Malatya. Tel: 0422 326 57 48

 

Tüm burs başvuruları, Vakfımız Merkez’inde MEV Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. 

 

Faks ve mail yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

 

Burs başvurusunda bulunan ve yapılan değerlendirme neticesinde burs alamayan öğrencilerin gönderdikleri evrakları öğrenciye geri verilmemektedir. 

 

Malatya Eğitim Vakfı dışında kişi ve kurumlardan burs alan bursiyerlerin belirlenmesi için Malatya Eğitim Vakfı burs veren kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilir, bursiyer bilgilerini paylaşabilir.

 

 

Bursun Devamı Koşulları 

 

Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğrencinin eğitim gördüğü öğretim kurumundan bilgi alınarak takip edilir.

 

Bursiyerler, aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı orijinal ve ıslak imzalı not dökümü belgesini (transkripti), her yıl Eylül ayında olacak şekilde yılda bir kez Malatya Eğitim Vakfı'na göndermek zorundadırlar. 

 

Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, başarılı olamayan, sınıfını geçemeyen, disiplin cezası alan, öğrencilikle uyumlu olmayan siyasi faaliyette bulunan, okul ile ilişkisi biten veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen öğrencilerin bursları kesilir.

 

Burslar ile ilgili sorularınıza web sitemizde cevap bulamadıysanız, Malatya Eğitim Vakfı’nın 0212 251 37 38 numaralı telefonunu arayarak burslarla ilgili bilgi alabilirsiniz.

 

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad., Haliç Apt., No:23/2 Şişhane, Beyoğlu - İstanbul

0212 251 37 38